Chào mừng bạn đến với chúng tôi! [Đăng nhập] [Đăng ký]
Liên hệ: 0974.000.219 (Mr.Hùng)    hoặc:  0938.560.499 (Mr.Tiến)    

Danh mục Sản phẩm
SKY A880
SKY A880
Giá bán: 6.599.000 VNĐ
SKY A880
Giá bán: 6.599.000 VNĐ

Model: SKy Pantech A880

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY IRON A870
SKY IRON A870
Giá bán: 5.499.000 VNĐ
SKY IRON A870
Giá bán: 5.499.000 VNĐ

Model: Black - White

Hàng mới 97-99%

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY Pantech 860
SKY Pantech 860
Giá bán: 4.699.000 VNĐ
SKY Pantech 860
Giá bán: 4.699.000 VNĐ

Model: SKy Pantech A860

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY VEGA 850
SKY VEGA 850
Giá bán: 4.199.000 VNĐ
SKY VEGA 850
Giá bán: 4.199.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY PANTECH 840S
SKY PANTECH 840S
Giá bán: 3.699.000 VNĐ
SKY PANTECH 840S
Giá bán: 3.699.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY PANTECH 830
SKY PANTECH 830
Giá bán: 3.199.000 VNĐ
SKY PANTECH 830
Giá bán: 3.199.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY PANTECH 820L
SKY PANTECH 820L
Giá bán: 2.399.000 VNĐ
SKY PANTECH 820L
Giá bán: 2.399.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY PANTECH 810
SKY PANTECH 810
Giá bán: 2.299.000 VNĐ
SKY PANTECH 810
Giá bán: 2.299.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY PANTECH 800S
SKY PANTECH 800S
Giá bán: 1.999.000 VNĐ
SKY PANTECH 800S
Giá bán: 1.999.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY PANTECH 770K
SKY PANTECH 770K
Giá bán: 1.999.000 VNĐ
SKY PANTECH 770K
Giá bán: 1.999.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

dien thoai lg gia re

LG OPTIMUS G PRO F240
LG OPTIMUS G PRO F240
Giá bán: 5.499.000 VNĐ
LG OPTIMUS G PRO F240
Giá bán: 5.499.000 VNĐ

Model: LG G PRO F240

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

LG Optimus G F180
LG Optimus G F180
Giá bán: 3.999.000 VNĐ
LG Optimus G F180
Giá bán: 3.999.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

LG Optimus LTE II HD
LG Optimus LTE II HD
Giá bán: 3.199.000 VNĐ
LG Optimus LTE II HD
Giá bán: 3.199.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

LG VU 2 F200
LG VU 2 F200
Giá bán: 3.399.000 VNĐ
LG VU 2 F200
Giá bán: 3.399.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

LG Optimus VU F100
LG Optimus VU F100
Giá bán: 2.799.000 VNĐ
LG Optimus VU F100
Giá bán: 2.799.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

LG PRADA 3.0 (KU5400/SU540)
LG PRADA 3.0 (KU5400/SU540)
Giá bán: 2.599.000 VNĐ
LG PRADA 3.0 (KU5400/SU540)
Giá bán: 2.599.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

LG Optimus LU 6200
LG Optimus LU 6200
Giá bán: 2.299.000 VNĐ
LG Optimus LU 6200
Giá bán: 2.299.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

LG SU640
LG SU640
Giá bán: 2.399.000 VNĐ
LG SU640
Giá bán: 2.399.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

LG F120 OPTIMUS LTE TAG
LG F120 OPTIMUS LTE TAG
Giá bán: 2.799.000 VNĐ
LG F120 OPTIMUS LTE TAG
Giá bán: 2.799.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

LG Optimus 3D_ SU 870
LG Optimus 3D_ SU 870
Giá bán: 2.399.000 VNĐ
LG Optimus 3D_ SU 870
Giá bán: 2.399.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

dien thoai sky gia re

Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S3
Giá bán: 4.599.000 VNĐ
Samsung Galaxy S3
Giá bán: 4.599.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Samsung Galaxy Note 1
Samsung Galaxy Note 1
Giá bán: 4.699.000 VNĐ
Samsung Galaxy Note 1
Giá bán: 4.699.000 VNĐ

Model: Samsung Galaxy Note

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Galaxy S2 (M250S)
Galaxy S2 (M250S)
Giá bán: 3.499.000 VNĐ
Galaxy S2 (M250S)
Giá bán: 3.499.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SamSung S2 HD E120
SamSung S2 HD E120
Giá bán: 3.599.000 VNĐ
SamSung S2 HD E120
Giá bán: 3.599.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SamSung Galaxy S1 M110S
SamSung Galaxy S1 M110S
Giá bán: 2.499.000 VNĐ
SamSung Galaxy S1 M110S
Giá bán: 2.499.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SamSung Galaxy M Style M340S
SamSung Galaxy M Style M340S
Giá bán: 2.899.000 VNĐ
SamSung Galaxy M Style M340S
Giá bán: 2.899.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

dien thoai htc gia re

Wildfire S
Wildfire S
Giá bán: 3.499.000 VNĐ
Wildfire S
Giá bán: 3.499.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

HTC 7 Surround
HTC 7 Surround
Giá bán: 2.499.000 VNĐ
HTC 7 Surround
Giá bán: 2.499.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

HTC Evo 4G
HTC Evo 4G
Giá bán: 0 VNĐ
HTC Evo 4G
Giá bán: 0 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

HTC Desire Z
HTC Desire Z
Giá bán: 0 VNĐ
HTC Desire Z
Giá bán: 0 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

GIỚI THIỆU
QUY ĐỊNH BẢO HÀNH
Tắt Quảng Cáo [X]
Tiến Pro Mobile - Điện thoại rẻ hcm