Chào mừng bạn đến với chúng tôi! [Đăng nhập] [Đăng ký]
Liên hệ: 0974.000.219     hoặc:  0938.560.499    

Danh mục Sản phẩm
SKY A910 NEW100%
SKY A910 NEW100%
Giá bán: 7.499.000 VNĐ
SKY A910 NEW100%
Giá bán: 7.499.000 VNĐ

Model: Vega Iron2 A910

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY A900 NEW 100%
SKY A900 NEW 100%
Giá bán: 5.499.000 VNĐ
SKY A900 NEW 100%
Giá bán: 5.499.000 VNĐ
SKY A900
SKY A900
Giá bán: 3.999.000 VNĐ
SKY A900
Giá bán: 3.999.000 VNĐ

Model: SKY A900

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY PANTECH 890 NEW 100%
SKY PANTECH 890 NEW 100%
Giá bán: 5.599.000 VNĐ
SKY PANTECH 890 NEW 100%
Giá bán: 5.599.000 VNĐ
SKY Pantech 890
SKY Pantech 890
Giá bán: 4.299.000 VNĐ
SKY Pantech 890
Giá bán: 4.299.000 VNĐ

Model: SKY A890

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY A880
SKY A880
Giá bán: 4.199.000 VNĐ
SKY A880
Giá bán: 4.199.000 VNĐ

Model: SKy Pantech A880

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY IRON 870 (NEW 100%)
SKY IRON 870 (NEW 100%)
Giá bán: 4.699.000 VNĐ
SKY IRON 870 (NEW 100%)
Giá bán: 4.699.000 VNĐ

Model: SKY A890

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY PANTECH 860
SKY PANTECH 860
Giá bán: 2.999.000 VNĐ
SKY PANTECH 860
Giá bán: 2.999.000 VNĐ

Model: SKy Pantech A860

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY VEGA 850
SKY VEGA 850
Giá bán: 2.699.000 VNĐ
SKY VEGA 850
Giá bán: 2.699.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY PANTECH 840S
SKY PANTECH 840S
Giá bán: 2.299.000 VNĐ
SKY PANTECH 840S
Giá bán: 2.299.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

dien thoai lg gia re

LG G3 Cat 6
LG G3 Cat 6
Giá bán: 6.899.000 VNĐ
LG G3 Cat 6
Giá bán: 6.899.000 VNĐ
LG G3 F400
LG G3 F400
Giá bán: 6.499.000 VNĐ
LG G3 F400
Giá bán: 6.499.000 VNĐ
Thông số, cấu hình LG G3
LG GPro2 F350 (New 100%)
LG GPro2 F350 (New 100%)
Giá bán: 6.699.000 VNĐ
LG GPro2 F350 (New 100%)
Giá bán: 6.699.000 VNĐ

Model: LG Gpro2 F350

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Lg Gpro2 F350
Lg Gpro2 F350
Giá bán: 5.299.000 VNĐ
Lg Gpro2 F350
Giá bán: 5.299.000 VNĐ

Model: LG Gpro2 F350

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

LG G2 F320
LG G2 F320
Giá bán: 3.999.000 VNĐ
LG G2 F320
Giá bán: 3.999.000 VNĐ

Model: LG G2 F320

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

LG G2 F320 (NEW 100%)
LG G2 F320 (NEW 100%)
Giá bán: 5.999.000 VNĐ
LG G2 F320 (NEW 100%)
Giá bán: 5.999.000 VNĐ

Model: LG G2 F320

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

LG G Pro F240 (New 100%)
LG G Pro F240 (New 100%)
Giá bán: 4.799.000 VNĐ
LG G Pro F240 (New 100%)
Giá bán: 4.799.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

LG OPTIMUS G PRO F240
LG OPTIMUS G PRO F240
Giá bán: 3.399.000 VNĐ
LG OPTIMUS G PRO F240
Giá bán: 3.399.000 VNĐ

Model: LG G PRO F240

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

LG Optimus LTE II HD
LG Optimus LTE II HD
Giá bán: 2.399.000 VNĐ
LG Optimus LTE II HD
Giá bán: 2.399.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

LG GX - LG GX F310
LG GX - LG GX F310
Giá bán: 3.599.000 VNĐ
LG GX - LG GX F310
Giá bán: 3.599.000 VNĐ
dien thoai sky gia re

Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy S4
Giá bán: 4.499.000 VNĐ
Samsung Galaxy S4
Giá bán: 4.499.000 VNĐ

Model: Samsung Galaxy S4-E300

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành; 12 tháng

Galaxy Note 3 Neo
Galaxy Note 3 Neo
Giá bán: 4.899.000 VNĐ
Galaxy Note 3 Neo
Giá bán: 4.899.000 VNĐ

Model: Samsung Note3 Neo

Xuất xứ: Hàn Quôc

Bảo hành: 12 tháng

Samsung Galaxy S5 new 100%
Samsung Galaxy S5 new 100%
Giá bán: 8.499.000 VNĐ
Samsung Galaxy S5 new 100%
Giá bán: 8.499.000 VNĐ

Model: Samsung Galaxy s5 new 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Samsung Galaxy S5
Samsung Galaxy S5
Giá bán: 6.799.000 VNĐ
Samsung Galaxy S5
Giá bán: 6.799.000 VNĐ

Model: Samsung Galaxy s5

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Samsung Galaxy Note4 New 100%
Samsung Galaxy Note4 New 100%
Giá bán: 13.799.000 VNĐ
Samsung Galaxy Note4 New 100%
Giá bán: 13.799.000 VNĐ

Model: SamSung Galaxy Note4

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Samsung Galaxy Note 3
Samsung Galaxy Note 3
Giá bán: 6.899.000 VNĐ
Samsung Galaxy Note 3
Giá bán: 6.899.000 VNĐ

Model: Samsung galaxy note3

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Samsung Galaxy Note 2
Samsung Galaxy Note 2
Giá bán: 3.999.000 VNĐ
Samsung Galaxy Note 2
Giá bán: 3.999.000 VNĐ
Model: samsung galaxy note3 xuất xứ: Hàn Quốc bảo hành: 12 tháng
Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S3
Giá bán: 2.899.000 VNĐ
Samsung Galaxy S3
Giá bán: 2.899.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Samsung Galaxy Note 1
Samsung Galaxy Note 1
Giá bán: 2.999.000 VNĐ
Samsung Galaxy Note 1
Giá bán: 2.999.000 VNĐ

Model: Samsung Galaxy Note

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Galaxy J (SC-02F) - New 100%
Galaxy J (SC-02F) - New 100%
Giá bán: 5.799.000 VNĐ
Galaxy J (SC-02F) - New 100%
Giá bán: 5.799.000 VNĐ

Model: Samsung Galaxy J

Xuất xứ: Nhật Bản

Bảo hành: 12 tháng

dien thoai htc gia re

Iphone 4s-64GB
Iphone 4s-64GB
Giá bán: 3.699.000 VNĐ
Iphone 4s-64GB
Giá bán: 3.699.000 VNĐ

Model: iphone 4s-64gb

Bảo hành: 12 tháng

Iphone 5-64GB
Iphone 5-64GB
Giá bán: 5.999.000 VNĐ
Iphone 5-64GB
Giá bán: 5.999.000 VNĐ

Model: iphone 5-64gb

Bảo hành: 12 tháng

Iphone 5-16GB
Iphone 5-16GB
Giá bán: 5.599.000 VNĐ
Iphone 5-16GB
Giá bán: 5.599.000 VNĐ

Model: iphone 5-16gb

Bảo hành: 12 tháng

Iphone 5-32GB
Iphone 5-32GB
Giá bán: 5.799.000 VNĐ
Iphone 5-32GB
Giá bán: 5.799.000 VNĐ

Model: iphone 5-32gb

Bảo hành: 12 tháng

Iphone 4s-32GB
Iphone 4s-32GB
Giá bán: 3.499.000 VNĐ
Iphone 4s-32GB
Giá bán: 3.499.000 VNĐ

Model: iphone 4s-32gb

Bảo hành: 12 tháng

Iphone 4-16GB
Iphone 4-16GB
Giá bán: 2.499.000 VNĐ
Iphone 4-16GB
Giá bán: 2.499.000 VNĐ

Model: Iphone4

Bảo hành: 12 tháng

Iphone 4s-16GB
Iphone 4s-16GB
Giá bán: 3.299.000 VNĐ
Iphone 4s-16GB
Giá bán: 3.299.000 VNĐ

Model: IPhone4s

Bảo hành: 12 tháng

GIỚI THIỆU
QUY ĐỊNH BẢO HÀNH
Tắt Quảng Cáo [X]
Tiến Pro Mobile - Điện thoại rẻ hcm