Chào mừng bạn đến với chúng tôi! [Đăng nhập] [Đăng ký]
Liên hệ: 0974.000.219     hoặc:  0938.560.499    

Danh mục Sản phẩm
SKY A900
SKY A900
Giá bán: 4.899.000 VNĐ
SKY A900
Giá bán: 4.899.000 VNĐ

Model: SKY A900

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY 890 NEW
SKY 890 NEW
Giá bán: 6.299.000 VNĐ
SKY 890 NEW
Giá bán: 6.299.000 VNĐ
SKY Pantech 890
SKY Pantech 890
Giá bán: 5.099.000 VNĐ
SKY Pantech 890
Giá bán: 5.099.000 VNĐ

Model: SKY A890

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY A880
SKY A880
Giá bán: 4.199.000 VNĐ
SKY A880
Giá bán: 4.199.000 VNĐ

Model: SKy Pantech A880

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY IRON 870 (NEW 100%)
SKY IRON 870 (NEW 100%)
Giá bán: 5.199.000 VNĐ
SKY IRON 870 (NEW 100%)
Giá bán: 5.199.000 VNĐ

Model: SKY A890

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY IRON A870
SKY IRON A870
Giá bán: 3.999.000 VNĐ
SKY IRON A870
Giá bán: 3.999.000 VNĐ

Model: Black - White

Hàng mới 97-99%

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY Pantech 860
SKY Pantech 860
Giá bán: 3.499.000 VNĐ
SKY Pantech 860
Giá bán: 3.499.000 VNĐ

Model: SKy Pantech A860

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY PANTECH 840S
SKY PANTECH 840S
Giá bán: 2.499.000 VNĐ
SKY PANTECH 840S
Giá bán: 2.499.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY PANTECH 830
SKY PANTECH 830
Giá bán: 1.999.000 VNĐ
SKY PANTECH 830
Giá bán: 1.999.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SKY VEGA 850
SKY VEGA 850
Giá bán: 2.899.000 VNĐ
SKY VEGA 850
Giá bán: 2.899.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

dien thoai lg gia re

G2 Docomo L-01F (New 100%)
G2 Docomo L-01F (New 100%)
Giá bán: 6.299.000 VNĐ
G2 Docomo L-01F (New 100%)
Giá bán: 6.299.000 VNĐ

Model: LG G2 Docomo

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

LG G3
LG G3
Giá bán: 7.599.000 VNĐ
LG G3
Giá bán: 7.599.000 VNĐ
Thông số, cấu hình LG G3
LG L BELLO
LG L BELLO
Giá bán: 4.299.000 VNĐ
LG L BELLO
Giá bán: 4.299.000 VNĐ
LG G3S
LG G3S
Giá bán: 6.199.000 VNĐ
LG G3S
Giá bán: 6.199.000 VNĐ
LG G2 F320
LG G2 F320
Giá bán: 5.099.000 VNĐ
LG G2 F320
Giá bán: 5.099.000 VNĐ

Model: LG G2 F320

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

LG G Pro F240 (New 100%)
LG G Pro F240 (New 100%)
Giá bán: 5.399.000 VNĐ
LG G Pro F240 (New 100%)
Giá bán: 5.399.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

LG VU 2 F200
LG VU 2 F200
Giá bán: 2.499.000 VNĐ
LG VU 2 F200
Giá bán: 2.499.000 VNĐ
LG OPTIMUS G PRO F240
LG OPTIMUS G PRO F240
Giá bán: 3.899.000 VNĐ
LG OPTIMUS G PRO F240
Giá bán: 3.899.000 VNĐ

Model: LG G PRO F240

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

LG Optimus VU F100
LG Optimus VU F100
Giá bán: 2.099.000 VNĐ
LG Optimus VU F100
Giá bán: 2.099.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

LG Optimus G F180
LG Optimus G F180
Giá bán: 2.999.000 VNĐ
LG Optimus G F180
Giá bán: 2.999.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

dien thoai sky gia re

Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S3
Giá bán: 3.699.000 VNĐ
Samsung Galaxy S3
Giá bán: 3.699.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SamSung S2 HD E120
SamSung S2 HD E120
Giá bán: 2.399.000 VNĐ
SamSung S2 HD E120
Giá bán: 2.399.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy S4
Giá bán: 4.799.000 VNĐ
Samsung Galaxy S4
Giá bán: 4.799.000 VNĐ
Model: Samsung Galaxy S4-E330 Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng
SamSung Galaxy S1 M110S
SamSung Galaxy S1 M110S
Giá bán: 1.499.000 VNĐ
SamSung Galaxy S1 M110S
Giá bán: 1.499.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Galaxy S2 (M250S)
Galaxy S2 (M250S)
Giá bán: 2.399.000 VNĐ
Galaxy S2 (M250S)
Giá bán: 2.399.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

SamSung Galaxy M Style M340S
SamSung Galaxy M Style M340S
Giá bán: 1.899.000 VNĐ
SamSung Galaxy M Style M340S
Giá bán: 1.899.000 VNĐ

Model: Black - White

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Samsung Galaxy Note 1
Samsung Galaxy Note 1
Giá bán: 2.999.000 VNĐ
Samsung Galaxy Note 1
Giá bán: 2.999.000 VNĐ

Model: Samsung Galaxy Note

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

dien thoai htc gia re

ZenFone 5- A501 RAM 1GB (NEW 100%)
ZenFone 5- A501 RAM 1GB (NEW 100%)
Giá bán: 3.199.000 VNĐ
ZenFone 5- A501 RAM 1GB (NEW 100%)
Giá bán: 3.199.000 VNĐ

Model: ZenPhone 5

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

ZenFone 5- A501 RAM 2GB (NEW 100%)
ZenFone 5- A501 RAM 2GB (NEW 100%)
Giá bán: 3.499.000 VNĐ
ZenFone 5- A501 RAM 2GB (NEW 100%)
Giá bán: 3.499.000 VNĐ

Model: ZenPhone 5

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

ZenFone 5- A500 RAM 2GB (NEW 100%)
ZenFone 5- A500 RAM 2GB (NEW 100%)
Giá bán: 3.899.000 VNĐ
ZenFone 5- A500 RAM 2GB (NEW 100%)
Giá bán: 3.899.000 VNĐ

Model: ZenPhone 5

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

ZenFone 6 8GB (NEW 100%)
ZenFone 6 8GB (NEW 100%)
Giá bán: 4.499.000 VNĐ
ZenFone 6 8GB (NEW 100%)
Giá bán: 4.499.000 VNĐ

Model: ZenPhone 6

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

ZenFone 6 16GB (NEW 100%)
ZenFone 6 16GB (NEW 100%)
Giá bán: 4.999.000 VNĐ
ZenFone 6 16GB (NEW 100%)
Giá bán: 4.999.000 VNĐ

Model: ZenPhone 6

Xuất xứ: Đài Loan

Bảo hành: 12 tháng

GIỚI THIỆU
QUY ĐỊNH BẢO HÀNH
Tắt Quảng Cáo [X]
Tiến Pro Mobile - Điện thoại rẻ hcm